Företräda & Tillsyn – ett modernt förvaltningsavtal

Ibland önskar man sig en extra arm eller att dygnet hade fler timmar för att hinna med arbete, familj och fritid. Och även om skogen växer långsamt så finns det många frågor som också kräver din uppmärksamhet. Vi tror att vi har lösningen. Vi har skapat en helt ny tjänst för att du ska kunna sköta din skog samtidigt som arbete och familj får den tid du vill. Du behöver inte ens vara nära din skog! En del kallar tjänsten för förvaltningsavtal. Vi kallar den Företräda & Tillsyn.
Förvaltningsavtal Stora Enso Skog
Med vårt förvaltningsavtal slipper du den där gnagande känslan av att du borde ta tag i röjningen, eller den där känslan av att inte ha rätt verktyg för att maximera värdetillväxten. Du slipper allt krångel med upphandlingar, myndigheter och regelverk. Och du slipper till och med oroa dig för att något träd blåst ned över vägen vid stormar.

Gårdsförvaltning Stora Enso Skog

När du inte bor på din skogsfastighet

Skogen växer snabbare än du tror och det är många saker som hela tiden kräver beslut och tillsyn. Du vill säkert hålla ett extra öga på de skogliga åtgärder som utförs i din skog, så att det blir som du tänkt dig. Vädret är också en viktig faktor. Vid extra blåsiga tillfällen kan din skog även påverka andra genom att träd blåser över den allmänna vägen. Och har du några extra mil till skogen är det svårare att vara närvarande.
Skogsförvaltning Stora Enso Skog

När du står inför ett
generationsskifte

Det är kanske dags att lämna över skogen till barnen. Skogen som du skött så länge måste få fortsätta utvecklas. Men barnen har också fler och andra intressen som stjäl uppmärksamhet. Eller har du fått överta en skogsfastighet från dina föräldrar? Känner du att du besitter alla de skogliga och ekonomiska kunskaper som krävs för att förvalta arvet?

Företräda & Tillsyn är helt ny metod för att låta dig vara aktiv i ditt skogsägande – även om du inte alltid kan vara där. Den är utvecklad med föresatsen att det är du som fattar alla beslut baserat på en flora av valmöjligheter som läggs fram för dig. Tillsammans skapar vi en långsiktig strategi som till exempel kan ta utgångspunkt i att skogen ska maximera avkastning, skapa fina svamp- och jaktmarker eller hållas öppen och trivsam att vistas i. Du bestämmer – vi presenterar valmöjligheterna. När det sedan är dags att sköta skogen, så tar vi hand om allt från planering till utförande och rapporterar kontinuerligt efter vägen. Och skulle stormen vara framme så åker vi självklart ut och tittar till, så du kan känna dig trygg.


Förvaltningsavtalet skapar ordning och reda

Vi tror att nyckeln till ett framgångsrikt skogägande är ordning och reda. Både i de skogliga åtgärderna och i den ekonomiska redovisningen. Det kräver noggrannhet, struktur och planering.
process skogsförvaltning

Strategi för skogsägandet

Precis som vi i bilskolan får lära oss att lyfta blicken och se mot nästa kurva istället för på marken direkt framför oss, är det lika viktigt att börja med en långsiktig plan och strategi för skogsägandet. Här blickar vi framåt 10 år och försöker väga in så många delar vi kan. Det kan till exempel vara smart att matcha intäkter från exempelvis en gallring mot kostnader för en röjning, ett vägunderhåll eller att måla om ladan.

Du har kontrollen

Tillsammans med din Företrädare & Tillsynsperson skapar du sedan en åtgärdsplan för de närmaste 1-2 åren. Här utgår man från den uppdaterade skogsbruksplanen och arbetar igenom varje avdelning och åtgärd noggrant. Det är viktigt att resonera igenom alla tänkbara lösningar och väga för- och nackdelar. Vi utför sedan uppdragen åt dig enligt åtgärdsplanen och du får kontinuerliga uppföljningar och rapporter på de utförda åtgärderna.

Allt detta innehåller förvaltningsavtalet

För att sköta skogen på bästa sätt behövs många olika specialister. Du behöver dessutom ha kontakt med olika myndigheter i vissa ärenden. Med vårt förvaltningsavtal slipper du leta efter rätt specialist.
Du slipper de, ibland ganska omfattande, kontakterna med parterna inför varje åtgärd. Och du slipper mycket av det arbete myndighetskontakter kan innebära. Du får dessutom ett antal unika tjänster som inte erbjuds någon annanstans på marknaden. Visste du att vårt förvaltningsavtal är Sveriges första digitala skogsförvaltning? Eller att vi är de enda i Sverige som erbjuder en kontinuerligt uppdaterad skogsbruksplan? Vi uppdaterar din plan automatiskt efter utförd åtgärd.

» Här kan du i detalj läsa om allt som vårt förvaltningsavtal innehåller!