Framtiden finns i skogen!

Vi tror på skogen! 
När du jobbar hos oss bidrar du till en förnybar framtid och ett hållbart klimat. Vår inställning är att allt som idag tillverkas av plast eller andra fossila material kan tillverkas av träd imorgon. Vi arbetar varje dag med att motverka global uppvärmning eftersom ett aktivt skogsbruk är en viktig komponent i Sveriges strävan att motverka växthuseffekten. 
Lastbil - Stora Enso Skog
Träd i hållbart förvaltade skogar absorberar koldioxid från atmosfären, och den svenska skogen växer och tar upp mer växthusgaser än den släpper ut. För varje träd vi avverkar planterar vi minst två nya.
Stora Enso Skogs vision är att vara Världens bästa skogsägare med Världens bästa försörjningskedja. Vi kan erbjuda dig utvecklande arbetsuppgifter i en organisation där vi alla är lika viktiga för att vi ska kunna utföra vår huvuduppgift: att förse Stora Ensos svenska industrier med virkesråvara i form av massaved, flis, timmer och biobränsle.
Stora Enso vill göra gott för människan och vår planet. Med våra värderingar, ” ta ledningen” och ”gör det rätta” strävar vi efter att hjälpa våra medarbetare att hitta en balans mellan arbete och fritid som fungerar.
Säkerhet och hälsa är våra viktigaste framgångsfaktorer. Du ska må bra på jobbet, och komma hem säkert varje dag! Vi strävar mot att skapa en arbetsmiljö där alla känner sig välkomna,
trivs och mår bra. En trygg miljö där alla är en självklar del av gemenskapen, är respekterade och delaktiga i utvecklingen.
Vår övertygelse är att vi får bättre utveckling
och en bättre arbetsmiljö med bättre resultat om vi har mer jämställda
arbetsplatser, och därför jobbar vi aktivt för att uppnå detta. 
Vi söker bland andra skogsmästare och jägmästare, maskinförare och administrativ personal. Om du ser dig själv i en chefs- eller specialistbefattning i framtiden finns det goda möjligheter att utvecklas inom företaget. Även möjligheterna till tjänstgöring utomlands, permanent eller tidsbegränsat, är goda. Stora Enso Skog är en del av koncernen Stora Enso med cirka 26 000 anställda runtom i världen.
Välkommen till Stora Enso Skog!