Det här är gallring

Gallring betyder att man går in i skogen med maskiner och tar bort träd av sämre kvalitet. Detta gör man för att öka tillväxten bland de stammar som man lämnar kvar. Ungefär som när man gallrar i morotslandet. Man behöver plocka bort smårötterna för att ge plats och näring åt de stora rötterna att fortsätta växa och bli ännu större. Gallring kan göras flera gånger på samma skog, och normalt gallrar man första gången när skogen är cirka 30 år gammal. Tumregeln är att gallring i granskog skall göras när kronan närmar sig två tredjedelar av stammens fulla längd, och i tallskog när kronan närmar sig halva stammens längd.
Gallring av tallskog

Virkesköparen tipsar!

En tumregel säger att granskog ska förstagallras när den gröna kronan närmar sig 2/3 av trädlängden. I tallskog ska kronan vara hälften av trädets längd.
Erik Olsson,
Virkesköpare
 

Timmertrave Stora Enso Skog

Direkt avkastning

Vid gallringen tas alla bortplockade stammar tillvara, till skillnad från vid röjning, vilket betyder att du får en direkt intäkt och nettovinst vid gallring. Utöver den direkta vinsten ger gallringen ännu mer tillbaka genom att skapa en ökad tillväxt och därav en ökad framtida lönsamhet. Under normala förhållanden brukar man räkna med att en förstagallring kan ge ett positivt netto på cirka 1000 till 2 000 kronor per hektar. Utöver detta – och kanske viktigast av allt – så är gallringen en viktig faktor för att få så grova och raka stammar som möjligt tills att det har hunnit bli dags för slutavverkning. Genom att röja och gallra ökar nettovinsten faktiskt med upp till hela 60 000 kronor per hektar under en omloppstid.

Så här mycket får du för din gallring

Areal ha Vol
/stam
Uttag m3/ha Total volym Kr/m3 Avverknings-
kostnad
Kr/m3 Virkes-
intäkt
Kr totalt Vinst
2 0,07 50 100 219 260 4 100
5 0,07 50 250 193 260 16 750
10 0,07 50 500 181 260 39 500
2 0,1 50 100 202 280 7 800
5 0,1 50 250 166 280 28 500
10 0,1 50 500 154 280 63 000
Exemplet är från en skog i Örebro län med hälften gran, hälften tall.
Skogen är röjd från den var ungskog och är ej rötangripen.

Så mycket mer kan din skog ge tillbaka

  Skött skog   Ej skött skog
Åtgärd Tid Netto Netto
  År Kr/ha Kr/ha
Röjning 15 -2 500 0
Gallring 1 30 3 500 0
Gallring 2 50 8 000 100
Gallring 3      
Slutavverkning 70 100 000 40 000
SUMMA   109 000 40 000
Skillnaden mellan att sköta sin skog aktivt och att låta bli är stor, mycket större än många tror. Genom att röja och gallra din granskog i tid ökar du ditt netto från 40 000 kr/ha till drygt 100 000 kr/ha under omloppstiden. Exemplet här är från en bördig granmark.

Häng med in i skördarens hytt!

Det sägs att en skördarförare tar fler beslut per tidsenhet än en stridspilot. Vi bestämde oss för att undersöka saken och fick åka med Linus Matsson i Gallringslag 442 när han gallrade ett 15 hektar stort område utanför Bollnäs. Vill du hänga med med in i skördaren och se Linus in action? Se filmen från vårt besök i Hälsingeskogarna och lär dig mer om hur en gallring går till.