Att äga skog är en unik möjlighet

Att äga skog är verkligen en förmån. Det innebär en fantastisk och unik möjlighet, samtidigt som det är ett stort ansvar. Om du väljer att ta kontroll över ditt skogsägande, och driva ett aktivt skogsbruk, så innebär det även en stor ekonomisk potential. Det viktigaste du som skogsägare kan göra är att ta beslutet att vara aktiv, sedan kan vi på Stora Enso hjälpa dig att komma igång.
Tall - Stora Enso Skog

Film: Skapa en tydlig målbild

Att skapa sig själv en tydlig målbild av hur man vill att skogen skall se ut är det första och kanske viktigaste steget mot en vacker, frisk och lönsam skog. Utifrån målbilden kan man sedan planera vilka skötselåtgärder som behöver utföras.
» Se filmen här!   
Film målbild - Stora Enso Skog

Förvaltningsavtal

Förvaltningsavtal

Vi har marknadens mest moderna förvaltningsavtal – Företräda & Tillsyn. Det är en tjänst för att du ska kunna sköta din skog samtidigt som arbete och familj får den tid du vill. Du behöver inte ens vara nära din skog!
» Läs mer här!

Massaved Sågverk

Sveriges viktigaste näring

Skogsnäringen i Sverige är, och har alltid varit, den enskilt viktigaste industrin för landets ekonomi. Både vad gäller sysselsättning och export. Skogarna i Sverige har under de senaste 100 åren skötts med oerhörd omsorg och skicklighet, vilket bäddat för de vackra och värdefulla skogar vi har idag. Skogarna har dessutom spelat en viktig roll, och gör det fortfarande, för rekreation och friluftsliv.
» Läs mer om skogsprodukterna här  
skog_stora_enso_skog

Därför ska du vara aktiv

Var och en väljer såklart sitt eget personliga skäl, men vår erfarenhet är att den vanligaste anledningen brukar vara att man vill ha en skog som ser bra ut, som man kan röra sig fritt i och som är en skog med en bra värdeutveckling. Skogar som inte sköts ordentligt blir snabbt till en ogenomtränglig djungel av småträd, buskar och döda – stående eller liggande – träd. Lär dig mer om de vanligaste skötselåtgärderna här:
» Röjning » Gallring
» Avverkning » Föryngring

Skillnaden mellan skött och oskött skog

Pengar att tjäna

En rätt skött skogsfastighet av normalstorlek (c:a 30-35 hektar) ger ungefär motsvarande en månadslön i extra inkomst om året. Även om du lejer ut all skötsel. De skötselinsatser som du utför på vägen mot slutavverkning kan dessutom betala sig bra, och ge ett positivt netto, till skillnad från en orörd skog som bara ger en inkomst i samband med själva slutavverkningen. Sammantaget innebär dessa faktorer att en välskött skog under en omloppstid kan generera upp till 60 000 kr större vinst per hektar, jämfört med en misskött, eller orörd skog. Stora Enso kan göra jobbet åt dig, men det är bara du själv som kan ta beslutet och bestämma dig för att bedriva ett aktivt skogsbruk.
» Läs mer om hur du kan maximera lönsamheten i ditt skogsägande här

Farförälder med barnbarn i skogen

Planera i förväg

Att sköta om en skog tar tid, både vad gäller planering vid skrivbordet och – inte minst – de praktiska insatserna i skogen. Även om du har dåligt med tid behöver du inte låta det bli ett hinder för att komma igång med ditt skogsbruk. Se istället till att bli en bra beställare av tjänster, och försäkra dig om att du har en tydlig plan som prioriterar vad som behöver göras, och i vilken ordning. Även om du köper alla praktiska tjänster så kommer skogen att ge dig en positiv avkastning. Det är aldrig för sent att börja ta hand om skogen, och det du gör idag lägger grunden för hur skogen kommer att utvecklas och se ut i en lång tid framöver. För dina barn, och barnbarn.
» Läs mer om att upprätta en skogsbruksplan här

Kom igång

Kom ihåg att det är en unik möjlighet och en förmån att få äga skog. Och att det finns en stor ekonomisk potential. Bestäm dig för att göra något, och låt Stora Enso hjälpa dig med planeringen och utförandet, så har du att se fram emot en skog som växer på bästa möjliga sätt och samtidigt är ekonomiskt lönsam. Läs mer om vilka olika insatser som behövs i menyn till vänster, eller kontakta din lokala virkesköpare direkt så kan du vara igång med ditt skogsbruk mycket snarare än du tror.