Om oss

Allt börjar i skogen! Stora Enso Skog är ett innovativt skogsbolag med rötterna i 1200-talet och siktet inställt på en förnybar framtid. 
Vårt uppdrag är att varje dag förse Stora Ensos svenska sågverk, pappers- och massabruk med virke – den råvara som är grunden då papper, kartong, träprodukter poch andra hållbara produkter från skogen tillverkas. Dessutom levererar vi biobränslen till Stora Ensos industrier och till externa kunder. Utöver detta ska vi bruka, förvalta och utveckla vår egen skog. Vårt skogsinnehav i Sverige uppgår till 1,4 miljoner hektar, varav 1,15 miljoner hektar är produktiv skogsmark.
Skogsmaskin - Stora Enso Skog
Stora Ensos enheter i Sverige behöver årligen cirka 12 miljoner kubikmeter virke. Det motsvarar ungefär en halv miljon fullastade järnvägsvagnar. Vi levererar volymer från Stora Ensos skogsinnehav, men vi köper också virke från såväl privata skogsägare av varierande storlek, såväl som stora markägare och skogsbolag.
 
Fler än 30.0000 skogsägare har valt att leverera sitt virke till oss. Vår ambition är att i ett långsiktigt samarbete med dessa bedriva ett kvalitetsinriktat och hållbart skogsbruk, som ger hög avkastning på både kort och lång sikt.
 
Vi sköter skogarna aktivt och med hållbara metoder, från planta till moget träd. Vi planterar drygt 20 000 hektar och röjer och gallrar mer än 100 000 hektar om året. Vi har mycket erfarenhet och kunskap när det gäller skogsvård och delar gärna med oss av detta till våra samarbetspartners.
Antal medarbetare
•Stora Enso Skog AB – cirka 480
medarbetare
•Stora Enso Skog A/S – 2 medarbetare
Stora Enso Bioenergi AB  – 46
medarbetare
Stora Enso Plantor AB  – 54
medarbetare