Om oss

Stora Enso Skog är en av Sveriges största skogsentreprenörer och virkesköpare med verksamhet i Mellansverige. Vi har funnits här sedan 1200-talet och lever än idag av råvaror som kommer från skogen. Vi är en del av Stora Ensos globala virkesförsörjningsorganisation och förser, varje dag, året runt, Stora Ensos svenska sågverk, pappers- och massabruk med virke – den råvara som är grunden då papper, kartong och träprodukter tillverkas. Dessutom levererar vi biobränslen till Stora Ensos industrier och till externa kunder.
Skogsmaskin - Stora Enso Skog
Stora Ensos enheter i Sverige behöver årligen cirka 12 miljoner kubikmeter virke. Det motsvarar ungefär en halv miljon fullastade järnvägsvagnar. Vi levererar volymer från Stora Ensos skogsinnehav, men vi köper också virke från såväl privata skogsägare av varierande storlek, såväl som stora markägare och skogsbolag.
 
Fler än 30.0000 skogsägare har valt att leverera sitt virke till oss. Vår ambition är att i ett långsiktigt samarbete med dessa bedriva ett kvalitetsinriktat och hållbart skogsbruk, som ger hög avkastning på både kort och lång sikt.
 
Vi sköter skogarna aktivt och med hållbara metoder, från planta till moget träd. Vi planterar drygt 20 000 hektar och röjer och gallrar mer än 100 000 hektar om året. Vi har mycket erfarenhet och kunskap när det gäller skogsvård och delar gärna med oss av detta till våra samarbetspartners.