Stora Enso Skog AB

Besöksadress Åsgatan 22, 791 80 Falun
Telefon växel 01046-40 000 (01046 är Stora Ensos eget riktnummer, lokaltaxa)
E-post  skog.info@storaenso.com 

Kontakta din virkesköpare direkt. Klicka här!

Välj kontakt här

Här nedan hittar du enkelt samtlig personal hos Stora Enso Skog indelat i funktioner. Söker du telefonnummer till din virkesköpare klickar du på ”Lokala köp” och sedan väljer ditt område. Du kan också klicka här för att maila direkt till din virkesköpare. 


[contactnav][/contactnav]


Har du synpunkter på vår verksamhet?

Skicka då ett mail till skog.info@storaenso.com så behandlar vi ditt ärende så snart vi kan.
Utdebiterade
vägavgifter från vägföreningar där Stora Enso är andelsägare ska skickas till:
SE Silva AB
FE 1000
831 88 Östersund
Ref: Skog Inköp
     

Remisser

Remisser skickas till
skog.remiss@storaenso.com 

E-postadresser till anställda är i regel utformade såhär: förnamn.efternamn@storaenso.com (använd inte å, ä eller ö). Fler kontakter hittar du i menyn till vänster.