Skogsekonomi

Skogsekonomi handlar om att förstå hur du som skogsägare genom dina insatser i skogen kan påverka skogens ekonomiska potential. Den ekonomiska skillnaden mellan en välskött och en misskött – det vill säga orörd – skog är större än man kan tro. Sett över en hel omloppstid kan skillnaden i vinst vid slutavverkning vara så stor som upp till 60 000 kronor per hektar. Vilket för en normalstor skogsfastighet motsvarar ungefär 2,5 miljoner kronor.
Björkskog Stora Enso

skogsmaskin_stora_enso

Bättre betalt

För att odla fram grova och värdefulla timmerträd behöver du, genom att röja, föra över tillväxten på de bästa träden redan när skogen är ung. Skillnaden i dimensionsutveckling mellan en välskött och misskött skog kan vara väldigt stor. I en bördig granskog är träden 30-35 cm efter 75 år om du röjer och gallrar. Utan röjning och gallring är träden däremot oftast inte mer än 10-15 cm. Och det är de tjocka stammarna som ger sågtimmer, som är den typ av virke du får absolut bäst betalt för.

Ta hjälp att planera

Frågan du bör ställa dig själv är: har du råd att inte ta hand om din skog? Det första beslutet du behöver ta är att vara aktiv. Sedan kan du få hjälp med det trots allt komplexa och ibland komplicerade jobb som det innebär att sköta om en skog på rätt sätt. Ett bra och enkelt sätt att få en överblick av de insatser som krävs, och i vilken ordning man skall göra vad, är att skaffa sig en skogsbruksplan. Klicka på länken till vänster för att läsa mer om skogsbruksplaner eller kontakta våra virkesköpare direkt så är du snart igång med din egen. Och kom ihåg, skillnaden mellan en välsköt och en oskött skog kan under en omloppstid vara så stor som 60 000 kr per hektar.
planera_stora_enso_skog