Olika skäl till förvärv

Anledningarna till att vilja köpa mer skog kan vara många och varierande. Antingen så vill man utöka sin fastighet för att kunna leva på verksamheten. Då kanske det inte är lika känsligt var fastigheten ligger utan man kan söka lite bredare geografiskt. Däremot blir det viktigare att fundera kring åldersfördelningen i skogen, så att den blir optimal räknat utifrån att man skall kunna få en jämn och stadig inkomst från fastigheten. En annan anledning till att köpa mer mark kan vara att man vill förbättra arronderingen, och i de fallen blir det oftast lite mer oplanerat eftersom man måste agera när grannskiftet blir till salu.
Begränsningsregeln - Stora Enso Skog

Så fungerar begränsningsregeln

Oavsett vilket skäl du har till att utöka ditt skogsägande är det viktigt att alltid ha den så kallade begränsningsregeln i åtanke. Den innebär att brukningsenheter med upp till 100 hektar får arealen kalmark och skog yngre än 20 år vara högst 50 hektar. På brukningsenheter större än 100 hektar får högst hälften av skogsmarken utgöras av kalmark och skog som är yngre än 20 år. Detta innebär att man kan få inlåsningseffekter om man köper skog som är under 20 år.

Virkesköparen tipsar!

Det finns bra köp av skog att göra om du har lite is i magen. Håll utkik efter välskötta och välarronderade skogar – ibland får de inte sitt rätta värde.  
Erik Olsson,
Virkesköpare

Tallar - Skog Enso Skog

Rationaliseringsförvärv

Rationaliseringsförvärv innebär att förvärvet ”förbättrar” brukningsenheten, det vill säga gör den större och bärkraftigare, ger den bättre arrondering och så vidare. I dessa fall är reglerna för skogsavdrag lite gynnsammare. Inköpskostnaderna, som annars inte är direkt avdragsgilla, får till exempel läggas till köpeskillingen för fastigheten, vilket därigenom höjer skogsavdragsutrymmet en aning. Den största fördelen är dock att man kan yrka sina skogsavdrag i snabbare takt. Under förvärvsåret och de därefter fem följande kalenderåren kan man yrka skogsavdrag med 100 % av likvid för avverkningsrätt samt 60 % av leveransvirkeslikvid och egna uttags värde.

Finansiering

Om du vill utöka ditt skogsägande men saknar pengar, kan det bli aktuellt att finansiera köpet med ett banklån. Banken tittar då på två saker. Det första och absolut viktigaste är betalningsförmåga, det vill säga hur sannolikt det är att du skall kunna klara av att betala räntor och amorteringar. Det andra är säkerhet och fastighetens värde. Både betalningsförmåga och säkerhet/fastighetsvärde kommer att bedömas och påverka dina förutsättningar för att få ta ett lån.
Finansiering - Stora Enso Skog
Om man går i tankar på att utöka sitt skogsägande kan det vara en god idé att man i god tid tar kontakt med sin bank för att diskutera vad man vill göra och hur förutsättningarna ser ut. Då kommer det att gå snabbt och enkelt när en intressant fastighet väl dyker upp på marknaden, och du kan agera direkt.