Ladda ned dokument

Här kan du enkelt ladda ned våra mest populära trycksaker som PDF. Vill du hellre ha dem skickade med post, så skriver du ned dokumentets namn tillsammans med en adress i ett mail till skog.info@storaenso.com 
Alla trycksaker beställer du utan kostnad!
 • En förnybar framtid
  I den här boken vill vi hylla de fantastiska möjligheter som finns i skogen. Förutom att vara källa till både välmående och lönsamhet, så är skogen också en förnybar källa till en fenomenal, hållbar råvara med oändligt många egenskaper som kan användas till nästan vad som helst!  
 • Betalplan med ränta
  Genom att skapa en betalplan med ränta hos Stora Enso kan du se både skogen och pengarna växa!
 • Skogsbruksplan
  Skogsbruksplanen förenklar skogsägarlivet. Med den får du förslag på hur du kan sköta din skog så att den blir en skön rekreationsplats och samtidigt bidrar till bra miljö, ekonomi och skogstillväxt.
 • Företräda & Tillsyn
  Läs mer om hur vi hjälper dig vara aktiv i ditt skogsägande – även om du inte alltid kan vara på plats.
 • Så fungerar Marknadsprislistan
  Här kan du läsa om hur Stora Ensos marknadsprislista för sågtimmer fungerar.
Förklaring marknadsprislista
 • Rör dig säkert vid avverkning
  Här hittar du en säkerhetsanvisning för avverkningsplats – allt för att göra ditt besök säkert.
 • Miljöhänsyn vid avverkning
  Här läser du mer om Stora Enso Skogs samlade instruktion för den praktiska miljöhänsynen som ska tas i samband med slutavverkning samt gallring.
 • Säkerheten vid Stora Ensos lossningsplatser för virke
  Bestämmelser för transportörer och personal vid ved- och flismottagning.