Ladda ned dokument

Här kan du enkelt ladda ned våra mest populära trycksaker som PDF. Vill du hellre ha dem skickade med post, så skriver du ned dokumentets namn tillsammans med en adress i ett mail till skog.info@storaenso.com 
Alla trycksaker beställer du utan kostnad!
 • Betalplan med ränta
 • Certifiering
  En kortfattad beskrivning av hur certifiering går till i praktiken och vad det innebär för dig som skogsägare.
 • Skogsbruksplan
 • Företräda & Tillsyn
 • Skatterna i skogen
  Skatterna i skogen finns numera att läsa digitalt när du loggar in på
  Mina Sidor.
 • Rör dig säkert vid avverkning
 • Miljöhänsyn vid avverkning
 • Säkerheten vid Stora Ensos lossningsplatser för virke