En grundförutsättning för ett aktivt skogsbruk

Att bygga en skogsbilväg kan vara en mycket lönsam investering för din skog. Och anledningarna till att bygga en skogsbilväg kan vara många. Det spelar ingen roll om snön ligger i meterhöga drivor, om stormen precis härjat eller om regnet har gjort landskapet vattensjukt. Timret måste ändå fram. Och den enkla grundregeln är att ju mer lättillgängligt virket i din skog är, desto bättre kommer du få betalt. 
Timmerbil - Stora Enso Skog
Dessutom är det såklart så att bra vägar sparar såväl energi som tid – och därav även pengar. Att transportera virke i terräng med skotare, jämfört med på väg med lastbil, kräver inte mindre än 50 gånger mer energi.

Bär - Stora Enso Skog

Skogsbilvägen tjänar många syften

Även om du inte står inför en snart stundande avverkning eller gallring kan en skogsbilväg fortfarande vara en bra investering. Vägen kan komma väl till hands om du behöver inspektera eller utföra en oplanerad avverkning till följd av till exempel storm eller greminiella-angrepp. Dessutom blir det lättare att ta sig ut till markerna för att till exempel plocka bär och svamp eller för att jaga.
Tillgänglighet - Framkomlighet - Stora Enso Skog

Olika typer av vägar

Vägar delas in i olika typer enligt två olika faktorer: tillgänglighet (A-D) samt framkomlighet (0-3). Vägens tillgänglighet klassas efter när på året ett fordon med vikt enligt BK1 (axel-boggitryck 10/18 ton samt bruttovikt 60 ton) kan nyttja vägen, medan framkomlighetsklasserna anger vilka fordonskombinationer som vägens tekniska förutsättningar ger tillfredsställande framkomlighet för.

Lagar och regler

En skogsbilväg ska byggas så att en lastbil med släp kan komma fram och vända, och om vägen ansluter till allmän väg måste det sökas tillstånd från Trafikverket. Vägtrummor ska finnas där det behövs, och vägen bör ha parkeringsfickor och en så kallad vilplan där vägen ansluter till allmän väg. En nybyggd skogsbilväg måste alltid anmälas till Skogsstyrelsen.
Dommarklubba - Stora Enso Skog

Spindelnät - Stora Enso Skog

Planera väl

Ett vägbygge börjar alltid med noggrann planering i form av en så kallad vägnätsplan. Det innebär att man sätter in den planerade vägen i ett större sammanhang, men tanke på det befintliga vägnätet och behoven hos andra markägare. Vägnätsplanen används sedan som underlag vid samråd om detaljplaneringen men myndigheter och andra berörda. Inte sällan så kommer en ny skogsbilsväg att ansluta till flera olika skogsfastigheter, och då brukar det vara en god idé att samplanera bygget tillsammans med övriga berörda skogsägare, för att maximera effektiviteten både vad gäller kostnad som tid. I planeringsfasen måste även hänsyn tas till naturvårdsintressen som känsliga biotoper och vattendrag, och i detta avseende kan Länsstyrelsen hjälpa till med information.

En investering

Att bygga en skogsbilväg kostar mellan 80 och 120 kronor per meter, men inte sällan kan den kostnaden snabbt bli till en nettovinst genom de pengar du sparar på kortare och snabbare sträckor för virkestransport och övriga insatser.  Stora Enso kan hjälpa dig att räkna på en kostnadskalkyl. Kontakta någon av våra virkesköpare om du vill komma igång med ditt eget vägbygge. 
Du hittar din lokala virkesköpare här! 
Kvinna med rosa halsduk - Stora Enso Skog

Hitta din virkesköpare

Välj Lokala köp och sedan ditt område i rullgardinsmenyn här nedan för att få fram kontaktuppgifterna till just in virkesköpare.
[contactnav][/contactnav]