Skogen är en del av vår historia och vår kultur

Skogen är Sveriges viktigaste naturtillgång. Och brukandet av våra skogar är landets största och viktigaste industri. Skogs- och träindustrin sysselsätter cirka 200 000 människor över hela landet, och faktum är att Sverige räknas som världens näst största exportör av sågade trävaror.
Groda - Stora Enso Skog
De vidsträckta och vackra skogarna i Sverige erbjuder en råvara som är långsiktigt hållbar ur ett miljöperspektiv, och som direkt bidrar till utvecklingen mot ett övergripande hållbart samhälle. Växande träd binder koldioxid, och produkter som är gjorda av trä binder koldioxid under hela sin livslängd. Skogsindustrin genererar dessutom alternativa energikällor i form av biobränslen, som delvis kan ersätta fossila bränslen och på sikt bidra till att bromsa växthuseffekten.
Skogen är även oerhört viktig för andra typer av upplevelse- och rekreationsrelaterade aktiviteter som till exempel jakt, svampplockning, vandring, orientering och mycket, mycket mer. Det är kort sagt inte en överdrift att påstå att skogen är en stor och viktig del av Sveriges kultur, historia och själ.

Att bruka skogen är att ta ansvar

Men dagens vackra och lönsamma skogar har inte tillkommit av sig själva. De har inte blivit till det de är idag för att de fått stå orörda. Tvärtom är de resultatet av ett långvarigt och konsekvent skogsvårdsarbete. Generation efter generation av skogsbrukare har noggrant röjt, gallrat och slutligen avverkat skogen, och på så sätt skapat optimala förutsättningar för skogen att växa och frodas.
Att äga, vårda och bruka skog innebär ett stort ansvar. Dels för skogen som sådan, men även för alla de människor som lever kring eller av skogen. Vi på Stora Enso Skog är mycket stolta över att få ta över stafettpinnen från tidigare generationer av skogsvårdare, att vara en del av dagens skogsvård och skogsindustri, och därmed dra vårt strå till stacken för att nästa generation ska få kunna nyttja och njuta av våra vackra skogar på samma sätt som vi själva fått göra.

Vi lever med skogen

Vi lever av, men även – och kanske inte minst – med skogen. Många av våra medarbetare har växt upp med skogen som en naturlig och självklar del av vardagen, och många är idag själva skogsägare. Att ansvara för skogen och driva ett hållbart skogsbruk är således en självklarhet för oss. Läs mer om hur vi ser på och definierar såväl hållbarhetsbegreppet som vårt ansvarstagande i menyn till vänster.

Virkesköparen tipsar!

Många skogsägare som jag möter lever upp till de krav som finns för att bli certifierad utan att veta om det. Som certifierad förbättrar du bl a svenska skogsbrukets konkurrenskraft
Erik Olsson,
Virkesköpare