Avancerad kassaflödesanalys

Redan i arbetet med att ta fram en skogsbruksplan bör man tänka till kring skogsekonomi och den totala ekonomiska situationen, både vad gäller skogsbruket i sig, såväl som den egna privata ekonomin. Om man är verkligt intresserad av att utveckla den affärsmässiga sidan av sitt skogsägande kan det vara av intresse att göra en så kallad avancerad kassaflödesanalys.
Flishög - Stora Enso Skog
Då tittar man på alla faktorer som påverkar den totala ekonomiska situationen. Kommer det att uppstå stora investeringskostnader i form av till exempel vägunderhåll eller nybyggnation? Står en större skogbruksinsats, till exempel slutavverkning, nära för dörren? Om du har ett annat heltidsjobb vid sidan av ditt skogsägande tittar man även på om din inkomst kommer att vara densamma eller förändras. Ska du till exempel gå i pension eller ta ut föräldraledighet? Vad händer om virkespriserna förändras? Eller om räntan går upp? Vad händer om du blir sjuk? Alla dessa aspekter, tillsammans med skogens tillstånd och skick, påverkar de beslut som du kan ta för att optimera ditt skogsägande utifrån ett privat- och företagsekonomiskt perspektiv.

Planera för gynsammare beskattning

Dagens regelverk kring beskattning är faktiskt relativt gynnsamt för skogsägare. Skogsinkomster som ska tas ur verksamheten har normalt en skatt på mellan 30 % och 60 %. I vissa fall till och med lägre än 30 %. Det finns många bra verktyg att ta till som rätt kombinerade ger en bra beskattning. Eftersom varje skogsägares situation är unik finns det dock ingen lösning som passar för alla. Gemensamt för alla – oavsett vilken situation man befinner sig i – är att det krävs planering. Det vanligaste misstag som skogsägare gör i samband med deklarationen, är att inte planera i förväg. Dålig planering leder till att man inte kan använda alla tillgängliga verktyg, vilket i sin tur leder till en mindre fördelaktig beskattning.
Planering - Stora Enso Skog

Planering - Stora Enso Skog

Pengar att få tillbaka

Att bruka skog är i sig en mycket komplex och arbetskrävande sysselsättning, och att utöver det förväntas ha full kontroll och förståelse för sin beskattningssituation och deklaration, kan vara övermäktigt. Risken för de skogsägare som ändå väljer att göra allt det ekonomiska arbetet själv är att man ”förstör” ett i praktiken väl fungerande skogsbruk, genom att ta felaktiga beslut vid skrivbordet och på miniräknaren. Lyckligtvis får man gå tillbaka och göra omprövningar fem år bakåt i tiden för att rätta till deklarationer som inte blev så bra, och inte sällan kan skogsägare som får rätt hjälp få tillbaka femsiffriga, eller till och med sexsiffriga, belopp från flera års felaktig beskattning.
Med en välplanerad skogsbruksplan som tar även den ekonomiska sidan av skogsägandet i beaktning, kommer du märkbart att öka dina chanser att driva ett framgångsrikt skogsbruk.