Miljöpolicy

Stora Enso Skog följer koncernens gemensamma miljöpolicy för virkesanskaffning och uthålligt skogsbruk. Policyn finns att läsa här.    
Sjö i skogen - Stora Enso Skog