Din skog kan bli del av något större!

Att äga skog är ett stort ansvar och det innebär också en fantastisk möjlighet att skapa lönsamhet och värde för framtiden. God kontroll och ett aktivt skogsbruk lägger grunden för en vacker, frisk och lönsam skog med stor ekonomisk potential, både för skogsägaren själv och för kommande generationer. 

För dig som skogsägare är det också viktigt att kunna få avsättning för råvaran, idag och i framtiden. Där har vi ett stort ansvar att utveckla råvarans användningsområden och dess ekonomiska möjligheter. Vi är nämligen övertygade om att trä är en viktig del av lösningen på många av de utmaningar som världen står inför.

Framtidsutsikter

Det fantastiska materialet trä kan både användas som det är, men också nedbrutet i sin minsta beståndsdel och uppbyggt igen, kanske till något helt nytt. Vi på Stora Enso forskar ständigt för att upptäcka nya användningsområden för trädråvaran som ingen tidigare trodde var möjligt. Målet är att förnybara material ska ersätta plast och metall och bidra till att utvidga vår verksamhet och skapa goda förutsättningar för lönsamhet även framöver. En del produkter har redan introducerats, andra bygger på grundforskning och tar lite längre tid. Även om de inte är ute på marknaden än så kommer teknologin allt närmare färdiga lösningar. Vi tycker att det är fantastiskt spännande att få vara länken mellan dig som skogsägare och användarna, oavsett i vilken form slutprodukten når konsumenten.