Trender som påverkar efterfrågan av förnybara material

Världen förändras ständigt, och vi med den. Därmed förändras också efterfrågan på varor och tjänster. Idag producerar människan 300 miljoner ton plastprodukter varje år. En fortsättning i samma takt innebär en miljard ton år 2050. Det är knappast hållbart. Vi har identifierat några trender som påverkar efterfrågan av konsumtionsvaror. För att möta dessa trender vill vi ersätta icke förnybara material med förnybara, återvinningsbara och fossilfria material.

Läs mer i vår nya inspirationsbok ”En förnybar framtid”

Vår nya bok är för dig som vill dyka djupare i hur vi använder din skog till att bidra till en hållbarare framtid. Det är tack vare våra skogsägare som vi kan fortsätta detta viktiga arbete. 

Du kan läsa hela boken online här


Du kan också beställa hem ett eget exemplar av boken!


  Ja tack! Jag vill gärna beställa boken ”En förnybar framtid” alldeles kostnadsfritt. Skicka den till:

  Cirkulär bioekonomi i praktiken

  Stora Enso har lång erfarenhet av cirkulära lösningar – vi har ju arbetat med skog i flera hundra år. Med trä som förnybart, återvinningsbart råmaterial kan vi bidra till övergången till en cirkulär bioekonomi.
  1. Växande träd absorberar och binder CO2 ur atmosfären. Förnybar skog avverkas från hållbart skötta skogar.
  2. Återvinningsbara produkter formges och tillverkas för ett cirkulärt liv.
  3. Konsumenter kan göra mer ekovänliga val.
  4. En del produkter kan återanvändas andra återvinns många gånger om och blir nya produkter.
  5. Förnybara produkter lagrar kol även i återvinningsprocessen.
  6. När produkterna inte går att återvinna fler gånger bryts merparten ner biologiskt på några veckor och blir kompost, eller används för att producera förnybar energi