Plantering av skog ger bättre tillväxt

Föryngringen bör planeras som en del av slutavverkningen, och det är viktigt att sätta av pengar för detta redan i avverkningsarbetet. Det finns flera olika sätt att föryngra, men det vanligaste och i särklass bästa är plantering av skog. Tack vare de förädlade plantor som används är plantering nämligen den metod som ger bäst start i tillväxten på den nya skogen. Flera generationer av trädförädling har gett oss ett allt bättre plantmaterial, och faktum är att förädlade plantor som används vid plantering växer cirka 30 % bättre än de plantor som kommer från naturlig fröspridning i skogen.
Tallbarr

Markberedning och val av planta

Innan man sätter nya plantor behöver marken beredas. Det finns en mängd olika metoder för markberedning – till exempel harv, fläckmarkberedare eller högläggare – och vilken metod som är bäst för en viss given mark beror på flera faktorer. Även plantor finns i flera olika varianter, och olika typer av plantor växer såklart olika bra beroende på olika förutsättningar och förhållanden som råder på den mark de planteras. Vilken typ av markberedning och vilken typ av planta du väljer kan påverka tillväxten och värdeutvecklingen på din skog i mycket hög grad, och det är därför viktigt att du väljer rätt. Fråga din lokala virkesköpare om råd, så kan du känna dig säker på att du gör ett riktigt val.
Två tallplantor

Plantering

En god investering

Kostnaden för markberedning och plantering kan sägas vara runt 8 000 till 10 000 kronor per hektar, givetvis beroende på viken markberedningsmetod och vilket plantmaterial som behöver användas. En del skogsägare lockas att ta genvägen och satsa på naturlig självföryngring via fröspridning, men risken är då stor att man får en skog som inte utvecklas i närheten lika lönsamt som den skog man för vid plantering. Förädlade plantor vid plantering växer i de flesta fall hela 30 % bättre än plantor som kommer från naturlig självföryngring. Planera för planteringen redan i avverkningsarbetet så gör du både dig själv och skogen en tjänst.