Pressavdelning Stora Enso Skog

Pressavdelning
Stora Enso Skog


Agnes Hejll

Ansvarig Extern kommunikation

agnes.hejll@storaenso.com
Mobil: 072-392 98 88
Agnes Hejll Stora Enso Skog

Pressmeddelande 2019-05-31

Aktieägarna i det svenska skogsbolaget Bergvik Skog AB har nu slutfört den tidigare meddelade omstruktureringen av sitt ägande. Stora Ensos skogsinnehav i Sverige kommer att öka till 1,4 miljoner hektar, varav 1,15 miljoner hektar är produktiv skogsmark. Före transaktionen utgjorde Stora Ensos indirekta andel i Bergvik Skogs produktiva skogsmark 936 000 hektar.

Läs mer

Pressmeddelande 2019-05-24

Minskade vattenflöden, kraftverk, timmerflottning och skogsbilvägar. Lars-Ove Persson, naturvärdesspecialist på Stora Enso, pekar på flera orsaker till att havsöring och andra arter har minskat i Skärjån i gränsen mellan Söderhamns och Gävle kommun. Nu pågår ett stort projekt med att återställa vattenmiljöerna.

Läs mer
Nu arbetar lokala aktörer tillsammans för att återställa vattenmiljöerna då man har konstaterat att havsöring, flodpärlmussla och andra vattenlevande arter har minskat drastiskt de senaste decennierna.

Pressmeddelande 2019-02-15

När timmerbilen inte gick att stanna styrde han över den tvååriga flickan som klarade sig utan skador. Under fredagen prisades Lars Göran Söderqvist för sin enastående insats. – Som tur var låg flickan helt stilla. Hade hon rört sig hade det kunnat gå riktigt illa, säger Lars Göran.

Läs mer

Fler pressmeddelanden i vårt arkiv