Pressavdelning Stora Enso Skog

Pressavdelning
Stora Enso Skog


Jonas Nordlund

Ansvarig Extern kommunikation

jonas.nordlund@storaenso.com
Telefon: 01046-716 63
Mobil: 070-578 27 63

Pressmeddelande 2018-05-09

375 miljoner skogsplantor planteras årligen i Sveriges skogar. 43 miljoner av dessa planteras av Stora Enso Skog. Det finns flera olika sätt att föryngra, men det vanligaste och i särklass bästa är plantering av skog, vilket ger en bättre tillväxt.

Läs mer

Pressmeddelande 2018-03-20

SMHI Timbr blir ett verktyg i Stora Ensos operativa produktion när Stora Enso och SMHI fördjupar samarbetet kring markbärighet. Stora Enso har sen en tid tillbaka testat SMHI Timbr och ser nu fram emot nästa steg. SMHI och Stora Enso går in i ett operativt samarbetsprojekt på 1,5 år som omfattar majoriteten av Stora Ensos produktion i Sverige.

Läs mer

Pressmeddelande 2017-09-11

Den här veckan passeras den magiska gränsen 1 000 000 m3 utlastad massaved från terminalen i Torsby. Det innebär att 24 000 färre lastbilslass har körts på E45:an sedan uppstarten av terminalen i december 2010.

Läs mer

Fler pressmeddelanden i vårt arkiv