Pressavdelning Stora Enso Skog

Pressavdelning
Stora Enso Skog


Jonas Nordlund

Ansvarig Extern kommunikation

jonas.nordlund@storaenso.com
Telefon: 01046-716 63
Mobil: 070-578 27 63

Pressmeddelande 2017-05-31

Stora Enso Skog har anställt fem naturvårdsspecialister för att stärka företagets kompetens inom naturvård. Naturvårdsspecialisterna ska bland annat utföra naturvärdesinventeringar samt stötta organisationen i bedömningar av naturvärden.

Läs mer

Pressmeddelande 2016-10-21

Stora Enso Skog har anställt fem naturvårdsspecialister för att stärka företagets kompetens inom naturvård. Naturvårdsspecialisterna ska bland annat utföra naturvärdesinventeringar samt stötta organisationen i bedömningar av naturvärden.

Läs mer

Pressmeddelande 2016-09-06

På Pannkakan, en ö i Klarälven utanför Deje, har en ovanlig avverkning dragit igång. Avverkningen är speciellt utformad för att förbättra livsmiljön för den hotade vitryggiga hackspetten, som endast haft enstaka par som häckat i Sverige de senaste åren.

Läs mer