Pressavdelning Stora Enso Skog

Pressavdelning
Stora Enso Skog


Jonas Nordlund

Ansvarig Extern kommunikation

jonas.nordlund@storaenso.com
Telefon: 01046-716 63
Mobil: 070-578 27 63

Pressmeddelande 2018-07-23

Det pågår i dagsläget många bränder i skogarna runtom i landet som en följd av en långvarig och svår torka som ger mycket hög risk för skogsbrand. Våra tankar går till dem som drabbats, och vi vill rikta ett stort tack till alla som på olika sätt arbetar med att bekämpa bränderna som härjar i Sverige, däribland många av våra egna anställda och entreprenörer som jobbar på uppdrag av oss. På Stora Enso sätter vi säkerheten först vid arbete i torr väderlek, anpassar verksamheten till det rådande väderläget, iakttar stor försiktighet och bistår räddningstjänsten.

Läs mer

Pressmeddelande 2018-05-09

375 miljoner skogsplantor planteras årligen i Sveriges skogar. 43 miljoner av dessa planteras av Stora Enso Skog. Det finns flera olika sätt att föryngra, men det vanligaste och i särklass bästa är plantering av skog, vilket ger en bättre tillväxt.

Läs mer

Pressmeddelande 2018-03-20

SMHI Timbr blir ett verktyg i Stora Ensos operativa produktion när Stora Enso och SMHI fördjupar samarbetet kring markbärighet. Stora Enso har sen en tid tillbaka testat SMHI Timbr och ser nu fram emot nästa steg. SMHI och Stora Enso går in i ett operativt samarbetsprojekt på 1,5 år som omfattar majoriteten av Stora Ensos produktion i Sverige.

Läs mer

Fler pressmeddelanden i vårt arkiv