Pressavdelning Stora Enso Skog

Pressavdelning
Stora Enso Skog


Agnes Hejll

Ansvarig Extern kommunikation

agnes.hejll.ext@storaenso.com
Mobil: 072-392 88 98
Agnes Hejll Stora Enso Skog

Pressmeddelande 2018-11-30

Aktieägarna i det svenska skogsbolaget Bergvik Skog AB har undertecknat ett bindande avtal angående den tidigare annonserade avsikten att omstrukturera ägandet i bolaget.

Läs mer

Pressmeddelande 2018-11-15

Viktig kulturhistoria bevaras samtidigt som intresse skapas för arbeten inom skogsbruket. Det är några av vinsterna när Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen, Stora Enso och Bergvik Skog tillsammans har återställt miljön vid det anrika bruket i Långö strax norr om Älvdalen.

Läs mer
Långö Liebruk

Pressmeddelande 2018-07-23

Det pågår i dagsläget många bränder i skogarna runtom i landet som en följd av en långvarig och svår torka som ger mycket hög risk för skogsbrand. Våra tankar går till dem som drabbats.

Läs mer

Fler pressmeddelanden i vårt arkiv