Att röja skog

Röjning bör göras när den unga skogen hunnit växa ungefär till brösthöjd, och innebär att man går in och tar bort sämre producerande trädslag och klenare träd av sämre kvalitet. Detta gör man för att förhindra att oönskade träd tar näring från de fina träd som man vill skall växa sig stora. Att röja skog utförs manuellt med röjsåg, och efter arbetet lämnas allt nedsågat trä kvar i skogen så att näringen kan gå tillbaka till de kvarstående stammarna.
Röjning - Stora Enso Skog

Solstralar_i_skogen_stora_enso

Väl investerade pengar

Röjning kostar mellan ca 3 000 – 7 000 kr per hektar beroende på var i landet det ligger och hur det aktuella objektet ser ut, men det har du igen i den ökade värdetillväxten som röjningen lägger grunden för. Redan vid första gallringen kan du tack vare röjningsarbetet räkna med en ökad nettointäkt motsvarande ungefär röjningskostnaden. Röjningen är därtill även det första steget mot en vacker timmerskog, med grova raka stammar som bildar pelargångar i skogen.

Virkesköparen tipsar!

Att röja är en av de mest lönsamma insatserna du kan göra som skogsägare – även om du köper tjänsten. Se till att det görs tidigt och att det görs ordentligt.
Erik Olsson,
Virkesköpare

unggran_stora_enso

Ett tidskrävande jobb

Det går att röja själv, men det tar tid. Ungefärliga beräkningar har gjorts på vad en normalskogsägare i praktiken hinner röja vid sidan av sitt heltidsjobb, på kvällar, lediga helger och semesterdagar. Och det som endast tar ett par veckor för en professionell röjare att ta hand om, tar för en lite ovan normalskogsägare inte mindre än 1,5 till 2 år att röja. Det är dessutom värt att ha i åtanke att även om en skogs omloppstid är lång så är tidsfönstret för just röjning förhållandevis kort. Från det tillfälle då det är för tidigt att röja tills att det börjar bli sent är det ofta inte mer än tre till fem år.

Röj i tid

Kontentan är ganska enkel, röj och röj i tid. Det är en av de bästa investeringar du kan göra för framtiden. Lej ut arbetet så blir det gjort om du har svårt att hinna med på egen hand. Vår erfarenhet är att skogsägare som har ambitionen att röja själva sällan kommer till skott, eller blir överrumplade av den tid det tar. Stora Enso kan hjälpa dig med såväl planering som utförande, kontakta våra virkesköpare så är du snart igång med den första röjningen av din ungskog.
Ulrika_virkeskopare_stora_enso