Stora Enso och SMHI i samarbete: Ny digital tjänst för beräkning av markbärighet

I ett samarbete använder Stora Enso en nyutvecklad digital tjänst från SMHI för att minska markskador och bedriva ett effektivare och mer hållbart skogsbruk.

Läs mer

Så vet du att det är dags att avverka

Skogen är full av tecken som visar när den är mogen för avverkning. Niklas Bergström på Stora Enso Skog visar här hur du ser när granar och tallar är färdiga att avverka.

Läs mer

Avverka i rätt tid

Att få ränta på de pengar du sätter in på banken är en självklarhet. Det borde vara samma självklarhet att se till att skogen förräntar sig.

Läs mer

Snabbtest: Har du avverkningsmogen skog?

Står du inför avverkning? Gör snabbtestet så får du en indikation om det är dags att avverka i din skog.

Läs mer

Stora Enso satsar på ökad naturvårdskompetens

Stora Enso Skog har anställt fem naturvårdsspecialister för att stärka företagets kompetens inom naturvård. Naturvårdsspecialisterna ska bland annat utföra naturvärdesinventeringar samt stötta organisationen i bedömningar av naturvärden.

Läs mer
1 2