Sök stöd för skogens miljövärden

Nu startar en ny ansökningsperiod för skogens miljövärden, där skogsägare kan söka stöd för; naturvårdsbränning, rensning av stenmur eller kulturmiljö, skapande av våtmark, gallring för ädellöv eller skötsel av kulturmiljöer. Tio miljoner kronor ligger i potten för denna period.

Läs mer

Stora Enso genomför ovanlig avverkning för att gynna vitryggig hackspett

På Pannkakan, en ö i Klarälven utanför Deje, har en ovanlig avverkning dragit igång. Avverkningen är speciellt utformad för att förbättra livsmiljön för den hotade vitryggiga hackspetten, som endast haft enstaka par som häckat i Sverige de senaste åren.

Läs mer

Uppdrag: Rädda hackspetten

Den vitryggiga hackspetten är en utrotningshotad art i Sverige. Den är beroende av lövträd och död ved för att kunna överleva. Därför arbetar Stora Enso Skog med att ta bort gran från delar av den skog som man har hand om. Man jobbar också med olika metoder för att lövträden i områdena snabbare ska bli död ved.

Läs mer

Naturvårdsskötsel vid avverkning

När det är dags för avverkning och du ska ta hjälp av en virkesköpande aktör, finns det saker som du ska ha med i bakhuvudet, vad som förväntas av dig och vad du kan förvänta dig av din skogliga samarbetspartner.

Läs mer

Hänsynsåtgärder ger resultat

För 20 år sedan började man lämna kvar höga stubbar och skogsdungar på hyggen. Förhoppningen var att det skulle gynna den biologiska mångfalden. Nu kommer forskningsresultaten som visar att det verkligen fungerar.

Läs mer
1 2 3 4