Bästa tipsen inför generationsskiftet

Skogsägaren Lars sparar sin skog för att ha något rejält att lämna över till barnen. Men vilka risker finns det med att överlåta avverkningsmogen skog?

Läs mer

Så kan du sänka din skatt

Året närmar sig sitt slut. Har du tänkt på att du kan påverka din skattesituation genom några enkla åtgärder innan sista december?

Läs mer

En renare energikälla

Biobränsle ligger i tiden. Det är en förnyelsebar energikälla, till skillnad från fossila bränslen som kol och olja. För skogsägare finns det dessutom pengar att tjäna på denna extra intäkt.

Läs mer

Sök stöd för skogens miljövärden

Nu startar en ny ansökningsperiod för skogens miljövärden, där skogsägare kan söka stöd för; naturvårdsbränning, rensning av stenmur eller kulturmiljö, skapande av våtmark, gallring för ädellöv eller skötsel av kulturmiljöer. Tio miljoner kronor ligger i potten för denna period.

Läs mer

Tjäna på att sköta skogen!

Det lönar sig att vara på hugget. Genom att sköta skogen aktivt kan du som skogsägare få ut så mycket som 60 000 kronor mer per hektar under en omloppstid.

Läs mer
1 2 3 7