Dags att göra ett provbokslut

Året går mot sitt slut och det är sista chansen att göra något för att påverka årets resultat. Genom att göra ett provbokslut hinner du vidta åtgärder i tid för att få lägre skatt och räntekostnader. Efter årsskiftet kan det vara för sent.

Läs mer

Hårt slående vägslitageskatt

Sveriges regering utreder just nu om man ska införa det som kallas vägslitageskatt. All lastbilstrafik ska enligt förslaget beskattas för att täcka upp vägslitagekostnaderna som lastbilstrafik innebär. Skogsindustrin är orolig för att skatten skulle slå hårt mot alla som använder sig av lastbilstransporter idag.

Läs mer

Har skogskontot någon framtid?

Skatteförenklingsutredningens förslag till regeringen 2014 har gjort många oroliga. I förslaget föreslås att skogskontot, som är mycket viktigt för många skogsägare, ska tas bort. Flera remissinstanser men också skogliga rådgivare motsätter sig förslaget. Så frågan är hur läget är just nu?

Läs mer

Skogsägare granskas extra hårt av Skattemyndigheten

I år kommer Skatteverket att göra extra hårda granskningar av jord- och skogsägares deklarationer, för att se så att det inte förekommer svartarbete eller felaktiga ROT- eller RUT-avdrag. Ett tredje område som ska specialgranskas är osanna fakturor. Det vill säga fakturor för kostnader som man inte har haft, för att frigöra pengar.

Läs mer

Skogsägare betalar ofta för mycket skatt

En stor intäkt från skogen är alltid välkommen. Men slutsumman kan bli mindre än den borde, om skogsägaren inte tar vara på möjligheterna att exempelvis fördela inkomsten över flera år eller göra avdrag.

Läs mer
1 2 3 4