Avverkning av brandskadad skog Lillåsen/Fågelsjö

Cirka 4000 hektar av skogen brann under sommaren 2018 men i brandområdet börjar nu livet återkomma.
– Man kan förvänta sig ett dött landskap men faktum är motsatsen, säger Kevin Dahlberg, produktionsledare.

Läs mer

Stora Enso är skogsägare!

Från och med 31 maj är Stora Enso skogsägare. Skogsinnehavet i Sverige kommer att uppgå till 1,4 miljoner hektar, varav 1,15 miljoner hektar är produktiv skogsmark – ett av Sveriges största skogsinnehav.

Läs mer

Stora Enso återställer vattenmiljöer för flodpärlmussla och havsöring

Minskade vattenflöden, kraftverk, timmerflottning och skogsbilvägar. Lars-Ove Persson, naturvärdesspecialist på Stora Enso, pekar på flera orsaker till att havsöring och andra arter har minskat i Skärjån i gränsen mellan Söderhamns och Gävle kommun. Nu pågår ett stort projekt med att återställa vattenmiljöerna.

Läs mer

Så skyddar du din skog mot risker

4 risker i skogen. Så hanterar du dem.

Läs mer

Satsa på åtgärder i rätt tid

För att skydda sin skog och sin ekonomi är det en god idé att kombinera skogsbruk med naturhänsyn.
– Både mångfald och produktion behövs, säger Gunnar Isacsson, ekolog på Skogsstyrelsen.

Läs mer
1 2 3 7