88 åtgärder ska öka tillväxten i skogen med 20 procent

Genom 88 åtgärder för en ökad hållbar skogsproduktion kan tillväxten i skogen öka med 20 procent fram till 2050 och därmed bidra till ett fossilfritt samhälle.

Läs mer

Stora Enso Skog och Stora Enso Bioenergi certifierar arbetsmiljön

Stora Enso Skogs medarbetare ska må bra! Därför satsar företaget mycket på arbetsmiljön. Nu är man certifierade enligt en ny standard.

Läs mer

Tillsammans för säkerhet!

Stora Ensos mål är att alla ska komma hem säkert varje dag – det gäller våra egna anställda, våra leverantörer och entreprenörer och alla som besöker oss. Under vecka 45 uppmärksammar vi säkerheten extra mycket då vi för första gången har en säkerhetsvecka .

Läs mer

Avverkning av brandskadad skog Lillåsen/Fågelsjö

Cirka 4000 hektar av skogen brann under sommaren 2018 men i brandområdet börjar nu livet återkomma.
– Man kan förvänta sig ett dött landskap men faktum är motsatsen, säger Kevin Dahlberg, produktionsledare.

Läs mer

Stora Enso är skogsägare!

Från och med 31 maj är Stora Enso skogsägare. Skogsinnehavet i Sverige kommer att uppgå till 1,4 miljoner hektar, varav 1,15 miljoner hektar är produktiv skogsmark – ett av Sveriges största skogsinnehav.

Läs mer
1 2 3 4 5 10