Stora Enso satsar på ökad naturvårdskompetens

Stora Enso Skog har anställt fem naturvårdsspecialister för att stärka företagets kompetens inom naturvård. Naturvårdsspecialisterna ska bland annat utföra naturvärdesinventeringar samt stötta organisationen i bedömningar av naturvärden. 

Fr vänster: Lars-Ove Persson, Stig Karlsson, Henrik Björk, Ulf Lindenbaum och Robert Berg Hanna Staland

Naturvärdesbedömning utgör en viktig del av planeringen inför en skoglig åtgärd. Ett skogsområdes naturvärden identifieras och märks ut på karta, samt beskrivs i den digitala informationen om skogsområdet. Där beskrivs även vilken hänsyn som ska tas till de identifierade naturvärdena.

– Naturvärdesbedömning är komplext och innebär många svåra avvägningar och bedömningar i skogen. Det är ett tidskrävande arbete och hela tiden tillkommer nya kunskaper, framför allt om naturvärden i tallskogar och hur de ska hanteras. Jag är därför glad över att vi ökar kompetensen inom området med ytterligare fem personer, säger Hanna Staland, ekolog på Stora Enso Skog och den som leder den nya gruppen av naturvårdsspecialister.

De fem nyanställda medarbetarna kommer att arbeta i olika delar av Stora Enso Skogs verksamhetsområde i Mellansverige.

– Naturvårdsspecialisterna kommer att stötta och avlasta organisationen i särskilt komplicerade naturvärdesbedömningar och samtidigt kontinuerligt öka den allmänna naturvårdskompetensen i organisationen, berättar Hanna Staland.

Naturvårdsspecialisterna fungerar som interna experter och kallas in när de som genomför planering inför skogliga åtgärder behöver stöd i naturvärdesbedömningar. De ska även planera för naturvårdande skogsskötselåtgärder och genomföra utbildningar och uppföljningar.

– Hållbarhet står alltid högt på agendan för oss i Stora Enso. Det är viktigt att vårt naturvårdsarbete håller hög kvalitet och det här är ett sätt att säkra det och ytterligare öka vår kompetens inom området, säger Martin Holmgren, VD för Stora Enso Skog.

För mer information, vänligen kontakta: 

Hanna Staland, ekolog, Stora Enso Skog, tel 01046-77202 

Charlotte Brodén, informationschef, Stora Enso Skog, tel 01046-77232