Stora Enso och SMHI i samarbete: Ny digital tjänst för beräkning av markbärighet

I ett samarbete använder Stora Enso en nyutvecklad digital tjänst från SMHI för att minska markskador och bedriva ett effektivare och mer hållbart skogsbruk.

Läs mer

Hållbar värme från skogen

Grot är det tredje sortimentet i skogen, de andra två är massaved och timmer, och är en god idé för dig som skogsägare att ta vara på i samband med att du gör en slutavverkning på din fastighet. Grot innehåller nämligen mycket energi och kan omsättas till både värme och el – grönt och förnybart.

Läs mer

Nu bygger vi i trä!

Det byggs nytt och renoveras som aldrig förr. Först kom ökningen av träanvändning inom renoveringssektorn och nu sker ett uppsving inom bostadsbyggandet, enligt rapporten ”Så går det för skogsindustrin”.

Läs mer

Mer pengar till forskning för hållbart skogsbruk

Ett nytt avtal mellan Formas (ett forskningsråd med uppdrag från regeringen) och Skogforsk garanterar att 356 miljoner kronor ska läggas på hållbart skogsbruk de kommande fyra åren. Det innebär att det svenska skogsbruket och Formas ökar sina insatser jämfört med nuvarande ramprogram.

Läs mer

Stora Enso satsar på ökad naturvårdskompetens

Stora Enso Skog har anställt fem naturvårdsspecialister för att stärka företagets kompetens inom naturvård. Naturvårdsspecialisterna ska bland annat utföra naturvärdesinventeringar samt stötta organisationen i bedömningar av naturvärden.

Läs mer
1 2 3 4