En stark framtid för kartongen

På Stora Enso jobbar man med utveckling och design av kartong och förpackningar som bidrar till en hållbar utveckling, något som du som skogsägare också gör. Nils von Essen berättar.

Läs mer

Unboxing ger förpackningarna stjärnglans

Visste du att det skulle ta sju år att titta på alla videos på YouTube som har ordet ”Unboxing” i sin rubrik? Det handlar om videos där användare, i många fall kändisar, öppnar en förpackning med en ny produkt i, framför en kamera.

Läs mer

Stora Enso och SMHI i samarbete: Ny digital tjänst för beräkning av markbärighet

I ett samarbete använder Stora Enso en nyutvecklad digital tjänst från SMHI för att minska markskador och bedriva ett effektivare och mer hållbart skogsbruk.

Läs mer

Hållbar värme från skogen

Grot är det tredje sortimentet i skogen, de andra två är massaved och timmer, och är en god idé för dig som skogsägare att ta vara på i samband med att du gör en slutavverkning på din fastighet. Grot innehåller nämligen mycket energi och kan omsättas till både värme och el – grönt och förnybart.

Läs mer

Stora Enso satsar på ökad naturvårdskompetens

Stora Enso Skog har anställt fem naturvårdsspecialister för att stärka företagets kompetens inom naturvård. Naturvårdsspecialisterna ska bland annat utföra naturvärdesinventeringar samt stötta organisationen i bedömningar av naturvärden.

Läs mer
1 2