Mer pengar till forskning för hållbart skogsbruk

Ett nytt avtal mellan Formas (ett forskningsråd med uppdrag från regeringen) och Skogforsk garanterar att 356 miljoner kronor ska läggas på hållbart skogsbruk de kommande fyra åren. Det innebär att det svenska skogsbruket och Formas ökar sina insatser jämfört med nuvarande ramprogram.

Läs mer

Stora Enso satsar på ökad naturvårdskompetens

Stora Enso Skog har anställt fem naturvårdsspecialister för att stärka företagets kompetens inom naturvård. Naturvårdsspecialisterna ska bland annat utföra naturvärdesinventeringar samt stötta organisationen i bedömningar av naturvärden.

Läs mer

En renare energikälla

Biobränsle ligger i tiden. Det är en förnyelsebar energikälla, till skillnad från fossila bränslen som kol och olja. För skogsägare finns det dessutom pengar att tjäna på denna extra intäkt.

Läs mer

Sök stöd för skogens miljövärden

Nu startar en ny ansökningsperiod för skogens miljövärden, där skogsägare kan söka stöd för; naturvårdsbränning, rensning av stenmur eller kulturmiljö, skapande av våtmark, gallring för ädellöv eller skötsel av kulturmiljöer. Tio miljoner kronor ligger i potten för denna period.

Läs mer

Landsbygdens roll i en urbaniserad värld

Tisdag 23 augusti arrangerade Stora Enso tillsammans med Stockholms handelskammare ett frukostseminarium med titeln ”Skogen i Stockholm – landsbygdens roll i en urbaniserad värld”. Näringslivsrepresentanterna fick lyssna till tre korta presentationer med det gemensamma temat skogens betydelse för både stad och landsbygd, samt en paneldebatt om skogsbrukets utmaningar.

Läs mer
1 2 3 4 5