Stora Enso genomför ovanlig avverkning för att gynna vitryggig hackspett

På Pannkakan, en ö i Klarälven utanför Deje, har en ovanlig avverkning dragit igång. Avverkningen är speciellt utformad för att förbättra livsmiljön för den hotade vitryggiga hackspetten, som endast haft enstaka par som häckat i Sverige de senaste åren.

Läs mer

Uppdrag: Rädda hackspetten

Den vitryggiga hackspetten är en utrotningshotad art i Sverige. Den är beroende av lövträd och död ved för att kunna överleva. Därför arbetar Stora Enso Skog med att ta bort gran från delar av den skog som man har hand om. Man jobbar också med olika metoder för att lövträden i områdena snabbare ska bli död ved.

Läs mer