Liten grundkurs i aptering

Aptering betyder uppdelning i sortiment. Vid avverkning bedöms trädets kvalitet och diameter och kapas i bestämda längder för vidare hantering vid nästa destination, ett sågverk eller ett massabruk. Hur virket apteras beror på vad mottagaren efterfrågar. Det är vid apteringen värdet på din skog avgörs. Men hur går det till?

Läs mer

Förnyelsebart för framtiden

Framtidsutsikterna för svenska trävaror är god, då en växande befolkning och stark urbanisering gör att byggandet i Sverige och utomlands behöver öka och kommer fortsätta att göra det. Och inte vilket byggande som helst, utan ett hållbart byggande med förnyelsebara material, eftersom man nu vet att byggsektorn står för 40 procent av världens resurs- och energianvändning.

Läs mer