Rätt skötsel kan minska viltskador på ungtall

Att hungriga älgar föredrar tall har många skogsägare fått erfara. Så pass att rädslan för betesskador gör att allt färre vågar föryngra med tall. Men med rätt skötsel ökar sannolikheten för en lyckad föryngring. Det visar resultat från ett forskningsprojekt som Skogforsk drivit i samarbete med bland andra skogsbruket, Skogsstyrelsen, SLU och Svenska Jägarförbundet.

Läs mer