Olika skydd för skog med höga naturvärden

Frivillig avsättning, biotopskydd, naturreservat, naturvårdsavtal. Det finns många former för att skydda skog med höga naturvärden.

Läs mer