Skogen på dagordningen i Riksdagen

Tidigare i vår, närmare bestämt den 19 maj, arrangerades Skogens Dag i Sveriges Riksdag, på temat “Hur skapar vi skogslandet Sverige till 2050?” Till mötet hade dryga hundratalet deltagare från riksdagen och skogssektorn samlats för att lyssna till speciellt inbjudna skogssakkunniga profilernas vision för 2050.

Läs mer