Det svenska virkesförrådet blir allt större

De svenska skogarna växer så det knakar. Sedan 1920-talet har virkesförrådet fördubblats och är nu uppe i 3,4 miljarder kubikmeter. Det framgår av officiell statistik i publikationen Skogsdata, som ges ut av SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet.

Läs mer