Liten grundkurs i aptering

Aptering betyder uppdelning i sortiment. Vid avverkning bedöms trädets kvalitet och diameter och kapas i bestämda längder för vidare hantering vid nästa destination, ett sågverk eller ett massabruk. Hur virket apteras beror på vad mottagaren efterfrågar. Det är vid apteringen värdet på din skog avgörs. Men hur går det till?

Läs mer