Ska du avverka själv? Se hit!

Vintern är högsäsong för den självverksamme skogsägaren, särskilt för den som tänkt ägna vinterdagarna till att avveckla en fröträdsställning, slutavverka ett område eller gallra ut årsveden. Här får du några grundläggande tips.

Läs mer

Olika skydd för skog med höga naturvärden

Frivillig avsättning, biotopskydd, naturreservat, naturvårdsavtal. Det finns många former för att skydda skog med höga naturvärden.

Läs mer