Koll på kubikmetrarna i skogen

M3sk, m3fub, m3to. Det finns en mängd olika måttenheter för att ange volymen på skog och virke. För den oinvigde kan det vara förvirrande. Har du koll på vad som avses med de olika måtten?

Läs mer