Sköter du skogen lönsamt?

Att sköta sin skog så att den växer och mår bra gör att du kan få ut mer av den. Både ekonomiskt och trivselmässigt eftersom en helt orörd och oröjd skog kan vara svår att ens ta sig in i. De vanligaste skötselåtgärderna i skogen är markberedning, plantering, röjning, gallring, kanske en till gallring innan det är dags för slutavverkning.

Läs mer

Lönsamheten allt viktigare för skogsägare

Resultatet från skogsbarometern, en årlig SIFO-undersökning bland landets skogsägare, har kommit och den visar att de mjuka värdena som jakt, rekreation och känslan av att äga minskar i betydelse och att lönsamheten blir allt viktigare för skogsägarna.

Läs mer