Jaktmarken en bortglömd inkomstkälla

Att delvis upplåta sin mark för jakt kan vara en bra affär för markägare. Ändå är det få som ser jakten som en naturlig del av näringsverksamheten.

Läs mer

Sambo eller gift? Stora skillnader för dig som är skogsägare

Många tror att reglerna för att vara sambo och att vara gift är likadana eller vart fall liknar varandra. Numera är de flesta sambor innan de gifter sig, men många är sambor hela livet och hoppar över äktenskapet.

Läs mer