Stora Enso satsar stort i Värmland

Det blir allt viktigare att hitta hållbara lösningar inom bostadsbyggande. Nu storsatsar Stora Enso på framtidens byggmaterial: korslimmat trä; CLT.

Läs mer

5 heta, förnybara material

CLT och MFC. Vad står det egentligen för? Här ger Stora Enso Skog dig en lista som snabbt förklarar några av framtidens material.

Läs mer

Nu bygger vi i trä!

Det byggs nytt och renoveras som aldrig förr. Först kom ökningen av träanvändning inom renoveringssektorn och nu sker ett uppsving inom bostadsbyggandet, enligt rapporten ”Så går det för skogsindustrin”.

Läs mer

Mer pengar till forskning för hållbart skogsbruk

Ett nytt avtal mellan Formas (ett forskningsråd med uppdrag från regeringen) och Skogforsk garanterar att 356 miljoner kronor ska läggas på hållbart skogsbruk de kommande fyra åren. Det innebär att det svenska skogsbruket och Formas ökar sina insatser jämfört med nuvarande ramprogram.

Läs mer

Skydda grönsaksodlingen med granmassa

Många grönsaksodlare lägger både tid och kraft på att ta bort skyddande plast från fälten när odlingssäsongen är över. Det kan de numera slippa, tack vare en helt nedbrytbar odlingsduk av granmassa som efter skörden plöjs ner i jorden.

Läs mer
1 2 3