Så undviker du rotröta i granskogen

Rotröta på gran kan orsaka stora ekonomiska förluster för den enskilda skogsägaren. Rotrötan sprids från färska stubbar vid avverkning under sommaren. Men det finns en lösning för att förhindra spridningen.

Läs mer