Bästa tipsen inför generationsskiftet

Skogsägaren Lars sparar sin skog för att ha något rejält att lämna över till barnen. Men vilka risker finns det med att överlåta avverkningsmogen skog?

Läs mer