Öka tillväxten genom dikesrensning

Marker med för lite vatten är inte gynnsamma för träd att växa på, och detsamma gäller områden med för mycket vatten. Om du rensar befintliga diken kan du göra din mark en stor tjänst och öka tillväxten.

Läs mer