Förnyelsebart för framtiden

Framtidsutsikterna för svenska trävaror är god, då en växande befolkning och stark urbanisering gör att byggandet i Sverige och utomlands behöver öka och kommer fortsätta att göra det. Och inte vilket byggande som helst, utan ett hållbart byggande med förnyelsebara material, eftersom man nu vet att byggsektorn står för 40 procent av världens resurs- och energianvändning.

Läs mer