logo

Testa dina skogskunskaper!

När du har gått igenom skogsskolan är det dags för examensprov. Här kan du testa dina kunskaper om skogen och de verktyg du som VD för företaget ”Min Skog” bör ha koll på!

Kunskapstest

Varför är det bra att ha en skogsbruksplan?

  • Skogsbruksplanen ger dig kontroll över ditt innehav och bygger grunden till ett framgångsrikt och lönsamt skogsägande
  • Skogsbruksplanen kommer i en snygg pärm
  • Skogsbruksplanen ger dig rabatt på tall- och granplantor
Fråga 1/13