Avancerade inställningar

För att du ska kunna se din fastighet och alla fakta om den, klickar du på de två små pilarna  som sitter till vänster om verktygen. Nu kan du välja att ta fram eller ta bort sådant du vill se eller inte vill se i kartan.

Huggningsklasser

Huggningsklasserna är indelade i olika färger som visar vilken sorts skog som finns i beståndet. En teckenförklaring finns om du klickar på Teckenförklaring i det svarta fältet högst upp.
Bland annat kan du se om det är kalmark, plantskog, gallringsskog och slutavverkningsbar skog.

Åtgärder

Om kryssrutan Åtgärder är ikryssad kan du se vilka åtgärder som är beskrivna för respektive avdelning. Du kan ha både Huggningsklasser och Åtgärder ikryssade så syns de samtidigt.
De beskrivna åtgärderna syns som ett rutmönster över respektive avdelning inom en fastighet. Följande åtgärder finns:
• Markberedning
• Föryngringsåtgärder
• Röjning
• Gallring
• Föryngringsavverkning
• Övrigt

Texter, etiketter och linjer

Har du kryssrutan Texter ikryssad kan du se vad de olika områdena heter. Etiketter visar vad respektive avdelning har för beteckning, till exempel ”G2 345”. Linjer visar var gränserna för fastigheterna och respektive avdelning går, samt vägar.

Fastigheter

Kryssar du i Fastigheter visas din/dina fastigheter tydligt och avdelningen runt omkring får en brunlila färg. Kryssar du i Fastighetsytor ser du närliggande fastigheters gränser med gula linjer.