Verksamhetsanalytiker till Skogsvård och tillsyn, Stora Enso Skog


Arbetsuppgifter

Som Verksamhetsanalytiker på Skogsvård och
tillsyn arbetar du primärt med ekonomisk uppföljning av verksamheten genom
olika rapporter, leder budgetprocessen varje år och leder prognosarbetet för
delfunktionen. Det är ditt ansvar att Skogsvård och tillsyns medarbetare följer
satta ekonomiska rutiner och du är även deras support i ekonomiska frågor.
Du ingår i Skogsvård och tillsyns sex
personer starka ledningsgrupp tillsammans med skogstjänstechef,
verksamhetsutvecklare och tre områdeschefer. Tillsammans arbetar
ledningsgruppen mot att utveckla verksamheten till att jobba så effektivt och
smart som möjligt, samtidigt som ni bygger en öppen, uppmuntrande och stark
organisationskultur.
Du arbetar självständigt på så sätt att du
prioriterar din tid som du själv vill men du är även flexibel nog att kunna
släppa allt du har för händerna när någonting måste göras direkt. Du arbetar
alltid den första arbetsdagen varje månad eftersom du levererar rapporter och
siffror vidare till ekonomiavdelningen och ekonomiansvarig för funktion Skog.
Du samarbetar ofta med kollegor från andra
delar av organisationen varför du lär dig mycket och har nytta av att ha lätt
att lära känna andra och skapa ett förtroende er sinsemellan. Du har även
kontakt med viktiga aktörer utanför organisationen, som exempelvis
entreprenörer och myndigheter.
Det faktum att du samarbetar med många olika
delar av organisationen innebär att du lär dig någonting av någon annan, varje
dag, vilket gör arbetet utvecklande och varierat. Detta kräver också en god
social kompetens och goda kommunikationsegenskaper.

Kvalifikationer

Vi ser gärna att du har någon slags ekonomisk utbildning eller
erfarenhet som vi bedömer likvärdig. Erfarenhet eller kunskap om skogsbranschen
är en fördel men inget krav

Övrig information

Vikariatet gäller från juni 2021 till
tidigast augusti 2022 då vår ordinarie verksamhetsanalytiker kommer att vara
föräldraledig. Placeringsort kan diskuteras men nuvarande verksamhetsanalytiker
är stationerad i Falun.

Ansökan och kontaktpersoner

Rekryterande chef, Skogstjänstechef Ida
Bränngård, svarar gärna på dina frågor och tar emot din ansökan. Din ansökan
ska innehålla CV samt personligt brev. I ditt personliga brev vill vi att du
motiverar varför du är lämpad för tjänsten. Sista ansökningsdag är 7 maj. Vi genomför drogtester. 
Ida Bränngård, Skogstjänstechef Skogsvård och
tillsyn
070-306 34 05
ida.branngard@storaenso.com