Två vikarierande Planeringsledare till Östra Dalarna och Filipstad


Nu söker vi två vikarierande Planeringsledare till Stora Enso Skog med start augusti och september 2021. Vikariaten kommer fortgå i ca 12 månader, med stationering i Falun respektive Filipstad. 

Arbetsuppgifter

Som planeringsledare kommer du att ansvara för den skogliga planeringen inom ditt område. Du arbetsleder underställd personal och/eller upphandlade entreprenörer och ansvarar för genomförande och uppföljning av dessa och verkar för en hög produktivitet och kvalitativ planeringsprocess. Tillsammans med Områdeschefen och det drivningsteam du tillhör bidrar du i budgetarbete, resursdimensionering och anställning/upphandling av planeringsresurser
Exempel på arbetsuppgifter:
 • Tillsammans med drivningsteamet säkra virkesflödet från verksamhetsområdet.
 • Arbeta med traktbankens nivå och sammansättning inom verksamhetsområdet för en flödeseffektiv drivningsprocess, i nära samarbete med ditt drivningsteam. 
 • Göra redigeringar, utsök, analyser och sammanställningar i våra IT-system. 
 • Bidra i strategisk planering för området och vara delaktig i urval av de olika källorna. 
 • Arbetsleda de personer/entreprenörer som arbetar operativt med skoglig planering inom verksamhetsområdet. 
 • Arbeta med naturvårdavsättningarnas omfattning i planeringsarbetet och arbeta aktivt med att målen för kvalitet, kultur- och miljövård uppnås. 
 • Delta i arbete med att utveckla arbetet inom funktionen och verka för snabb implementering av ny teknik och instruktioner för skoglig planering. 
 • Ansvara för samråd och myndighetskontakter (exv. SKS, Länsstyrelsen) 
 • Främja ett högt säkerhetstänkande inom drivningsprocessen 
 • Delta och vara aktiv i funktionsvisa och funktionsöverskridande möten och projekt. 
 • Du delar med dig av erfarenheter och främjar transparens i ditt arbete

Kvalifikationer

Är du den vi söker? För att lyckas i rollen som vikarierande Planeringsledare ser vi att du har en skoglig högskoleutbildning eller motsvarande kompetens. Erfarenhet av arbetsledning och planering är meriterande. Vi ser också att du är resultatfokuserad, strukturerad och metodisk, har ett flexibelt arbetssätt och god samarbets- och kommunikationsförmåga. 
Ett krav är också att du har B-körkort, då denna position kräver vissa resor.

Ansökan och kontaktperson

Rekryterande chefer Martin Busk och Johan Lindström svarar gärna på dina frågor och tar emot din ansökan. Skicka din ansökan till Martin för tjänsten i Falun och Johan för tjänsten i Filipstad, senast den 20 juni. Bifoga personligt brev och CV. I ditt personliga brev vill vi att du motiverar varför du är rätt för tjänsten. 
Martin Busk, Områdeschef Dalarna
070-597 47 59
martin.busk@storaenso.com 
Johan Lindström, Vik. Områdeschef Drivning Värmland
076-2145675
johan.x.lindstrom@storaenso.com