Stora Enso Skog AS søker Virkeskjøper


Stora Enso Skog AS søker deg som vil være med på å sette preg på skogbruket og utvikle skogbruket i årene fremover. Samtidig vil du få muligheten til å være med på å ta Stora Enso Skog AS videre inn i en spennende fremtid. 
Som Virkeskjøper hos Stora Enso Skog AS får du ansvaret med å knytte kontrakter til kjøp og salg av tømmerdrifter. Du vil være ansvarlig for forhandlinger med skogeier, planlegging av driftskapasitet med vår entreprenør og oppfølging av driftene, samt ansvarlig for å iverksette skogkulturoppdrag. I tillegg kommer transportstyring for virket som skal inn på terminaler og sagbruk.  

Hvem ser vi etter? 

 • Skogfaglig utdanning på høyskolenivå. 
 • Gode kommunikasjonsevner og en dyktig relasjonsbygger – både eksternt og internt. 
 • Fleksibel, løsningsorientert og opptatt av å få oppgavene utført. 
 • Selvstendig og samarbeidsvillig, samt en egen motivasjon for å skape resultater. 
 • En som har fokus på de daglige oppgavene, men også evner å tenke de lange og spennende tankene. 
 • Trives med en hektisk hverdag i en liten, men effektiv organisasjon. 

Hva kan vi tilby deg? 

 • En svært spennende stilling i norsk skogbruk med store utviklingspotensialer. 
 • Eget budsjett og mål for arbeidet. 
 • 100 % fast stilling. 
 • Dyktige samarbeidspartnere i alle ledd hvor utvikling står i fokus. 
 • Svært stor grad av fleksibilitet og selvstendighet i stillingen. 
 • Konkurransdyktige betingelser og gode pensjons- og forsikringsordninger. 
 • Geografisk arbeidsområde vil være primært i gamle Hedmark fylke og selskapet har kontor i Elverum. 

Hvordan søke? 

Stora Enso Skog AS er et heleid datterselskap av Stora Enso Skog AB og selskapet er en viktig del av forsyningen av råvarer til Stora Ensos industrier i Sverige. 
Våre fiberbaserte råvarer er fornybare, gjenvinnbare og fossilfrie. Våre produkter har lave CO2 avtrykk mot produkter som er basert på ikke-fornybare ressurser. Vi mener at alt som kan lages av fossilbasert materiale i dag kan produseres av trær i morgen. 
Stora Enso er en ledende global leverandør av fornybare løsninger innen emballasje, biomaterial, treprodukter og papir og er med det en del av bioøkonomien. Vi har ca. 25.000 medarbeidere i over 30 land og vi er notert på Nasdaz Helsinik (STEAV, STERV) og Nasdaq Stockholm (STE A, STE R).