Skötselspecialist funktion Skog


Skogshushållningsgruppen ska stärkas med en Skötselspecialist och därför söker vi dig som finner stort intresse och engagemang i skötselfrågor. Skötselspecialisten ingår i skogshushållningsteamet som har till uppgift att tillsammans att leda det strategiska arbetet för att skapa skogsbruksvärden från den egna skogen. 

Arbetsuppgifter

Din uppgift blir främst att ta fram skötselstrategier för den egna skogen, inom gallring, slutavverkning, förröjning och gödsling. Ett givande samarbete med akademin och branschgemensamma organisationer är viktigt för att vara lyckosam i skötselfrågor. Därför söker vi dig med kompetens inom skötsel men även dig som är framgångsrik i samarbete och utveckling tillsammans med andra människor.
I ett inledningsskede kommer du som skötselspecialist att jobba med att inhämta kunskap om hur våra skogar sköts idag, samla information om forskning och utveckling i skötselfrågor för att i nästa steg kunna omsätta det i en ny skötselstrategi.
Du kommer vara involverad i implementeringen av förändrade arbetssätt men inte ansvara själv för att det genomförs. Du kommer även att skapa verktyg och processer för en systematisk uppföljning av hur arbetet genomförs inom den operativa verksamheten. 
Vi sätter ett stort värde på kompetens inom kommunikation, förändringsledning och lagarbete. 

Kvalifikationer

Vi söker dig som har en skoglig högskoleutbildning. Erfarenhet av skötsel och förändringsledning är meriterande. 

Övrig information

Rekryterande chef, Skogstjänstechef Ida Bränngård eller Funktionschef Skog Henrik Lenning, svarar gärna på dina frågor och tar emot din ansökan. Skicka in din ansökan senast 9 juni. Din ansökan ska innehålla CV samt personligt brev. I ditt personliga brev vill vi att du motiverar varför du är lämpad för tjänsten. 
Ida Bränngård, Skogstjänstechef Skogsvård och tillsyn
070-306 34 05
ida.branngard@storaenso.com
Henrik Lenning, Funktionschef Skog
070-380 78 26
henrik.lenning@storaenso.com