Skogsinventerare till Stora Enso


Vi söker nu till Stora Enso fältpersonal från juni-september enligt överenskommelse för inventering av ett flertal både vanliga och mindre vanliga arter av växter, lavar och mossor samt strukturer i skogen som gynnar vedlevande svampar och insekter. Inventeringarna kommer utföras på Stora Ensos skogsinnehav i mellan-Sverige, med stationeringsort Falun. 
Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träkonstruktioner och papper.När du jobbar hos oss bidrar du till en förnybar framtid och ett hållbart klimat. Vi tror att allt som tillverkas av plast idag kan tillverkas av träd imorgon. Här blir du en viktig del i att motverka global uppvärmning – ett aktivt skogsbruk är en viktig komponent i Sveriges strävan att motverka växthuseffekten.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna består av att utföra linje- och cirkelytsinventeringar enligt utformade instruktioner på lokaler i Stora Ensos produktionsskogar. Ett inventeringslag kommer att inventera fåglar och ett annat strukturella element (till exempel grova träd av olika arter, stående och liggande död ved) samt olika arter av växter, lavar, mossor och vedsvampar.

Kvalifikationer

Är du den vi söker? För att lyckas i den här rollen ser vi att du har en examen i biologi, ekologi, skogsvetenskap, växtbiologi eller en pågående utbildning inom dessa områden. Du kan även vara utan dessa utbildningserfarenheter, men med mycket goda och dokumenterade artkunskaper. Du ska kunna arbeta i en tvåpersonersgrupp som arbetar mestadels på resande fot i mellan-Sverige (främst Dalarna, Hälsingland, Gästrikland, Västmanland och Värmland). Erfarenheter av inventeringsarbete är meriterande. Personliga egenskaper värderas högt. 
Körkort B är ett krav. 

Övrig information

Skicka in din ansökan senast den 6 juni till VP Sustaiable Forest Mangement Annika Nordin, annika.nordin@storaenso.com, bifoga CV och personligt brev om max 1 A4-sida. Potentiella kandidater drogtestas före anställningen.
Vi tror att mångfald stärker vår konkurrenskraft och bidrar till bättre beslutsfattande. Olika arbetsgrupper hjälper oss att utforska olika perspektiv och utmana vårt sätt att tänka. Vi arbetar aktivt för att öka mångfalden på arbetsplatsen och välkomnar sökande med olika bakgrund.
Den nya skogsdivisionen, som startade sin verksamhet i början av 2020, inkluderar alla Stora Ensos skogstillgångar i Sverige samt 41 % av Tornator som har merparten av sina skogstillgångar i Finland. Divisionen inkluderar även virkesförsörjningen i Finland, Sverige, Ryssland och Baltikum. Våra fokusområden är hållbart skogsbruk, konkurrenskraftig virkesförsörjning till Stora Ensos bruk och sågverk samt innovation. För en stor aktör inom bioekonomin som Stora Enso är tillgången till virke avgörande. Idag är Stora Enso en av världens största privata skogsägare.

Meet the people at Stora Enso in

Instagram @storaensoworld
Facebook www.facebook.com/storaenso/ 
LinkedIn www.linkedin.com/company/stora-enso/
You are the opportunity. Join us.
www.storaenso.com/careers