Produktions-
och miljökoordinator till Stora Enso Plantor


Nu söker vi en Produktions- och miljökoordinator till Stora Enso Plantor, med start enligt överenskommelse. Stationeringsort är Österfärnebo, Borlänge eller Uddeholm. 

Arbetsuppgifter

Som Produktions- och miljökoordinator är ditt huvudsyfte att utveckla och effektivisera produktionen, öka den tekniska kunskapsnivån och kunskapsbytet mellan plantskolorna, arbeta aktivt för gemensamma säkerhetshöjande åtgärder och ha ett övergripande ansvar för kartläggning av investeringsbehov och delta vid prioriteringar bland dessa. Du kommer även att hantera frågor gällande energi, vatten och avlopp samt övergripande miljöfrågor. 
Exempel på arbetsuppgifter:
 • Arbeta med kartläggning av befintlig produktionsutrustning och dess status för att med den grunden kunna fatta bra beslut om investeringar
 • Arbeta för säkerhetshöjande åtgärder inom produktionen
 • Genomföra riskbedömningar av arbetsmoment i produktionen och upprätta instruktioner för arbetets utförande vid riskfyllda moment
 • Ansvara för arbetet kring investeringar, vilket både innebär att hålla ihop processen inför nya investeringsäskanden och aktivt delta vid planering och genomförande av beslutande investeringsprojekt
 • Upprätta och uppdatera gemensamma rutiner kring reparationer och underhåll för att med mer stabila processer öka nyttjandegraden och minska riskerna för produktionsstopp
 • Aktivt arbeta för att utveckling av det tekniska och operativa kunnandet hos mekaniker/reparatörer och ökat utbyte mellan plantskolornas personal
 • Genomföra regelbundna teknikermöten för personal inom teknikerområdet
 • Identifiera utbildningsbehov hos mekaniker/reparatörer
 • Hålla sig ajour kring tekniska framsteg för att utveckla och effektivisera vår produktion 
 • Arbeta för minskad miljöpåverkan i vår produktion och effektiviseringar för minskad energi- och vattenanvändning samt kontroll av våra utsläpp
 • Ansvara för myndighetsbesök rörande miljöfrågor
Större utvecklingsområden:
 • Ta fram strategi för produktionsverksamheten med gemensam målbild, styrning och avvikelsehantering
 • Standardisering av rutiner för underhåll, uppföljning och dokumentation av produktionen
 • Utveckling av systematik för att hitta slöserier i plantproduktionen och ta fram mål för att minska dessa
 • Utveckling av långsiktigt hållbara lösningar för utsläpp från behandling vid Nässja och Sjögränd

Kvalifikationer

Är du den vi söker? För att lyckas i rollen som Produktions- och miljökoordinator ser vi att du har en treårig högskoleutbildning eller motsvarande kompetens. Erfarenhet inom operativ ledning av industriell produktion och processer liksom förbättringsarbeten är meriterande. Vi ser också att du har stort intresse för människor och att utveckla grupper och arbetslag. 
B-körkort är ett krav då vissa resor ingår i tjänsten.

Övrig information

Skicka in din ansökan till HR-Specialist Anna Nilsson, senast 2021-06-30. Bifoga CV och personligt brev. Rekryterande chef Andreas Alexandre svarar gärna på dina frågor. 
Anna Nilsson, vik. HR-Specialist 
076-21 45 675
anna.x.nilsson@storaenso.com
Andreas Alexandre, VD Stora Enso Plantor AB 
070-598 56 03
andreas.alexandre@storaenso.com